U Laboratoriju za analitičku kemiju i ispitivanje rezidua, radi utvrđivanja usuglašenosti s odredbama propisa o hrani (Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda) a u svrhu zaštite interesa proizvođača i potrošača, provode se metode kontrole kvalitete meda.

Popis akreditiranih metoda:

  1. Određivanje sadržaja vode - Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda Sl.glasnik BiH 37/09 Aneks II Poglavlje II, odjeljak E tačka b)
  2. Određivanje pepela - Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda Sl.glasnik BiH 37/09 Aneks II Poglavlje II, odjeljak G
  3. Određivanje električne provodnosti - Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda Sl.glasnik BiH 37/09 Aneks II Poglavlje II, odjeljak B
  4. Određivanje kiselosti - Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda Sl.glasnik BiH 37/09 Aneks II Poglavlje II, odjeljak H
  5. Određivanje hidroksimetilfurfurola (HMF-a) - Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda Sl.glasnik BiH 37/09 Aneks II Poglavlje II, odjeljak J, tačka a)

  Zavod za hranu i veterinarstvo HBŽ

Ulica Obrtnička 2, 80101 Livno

Bosna i Hercegovina

 +387(0)34 206 125

 

 +387(0)34 206 125

  zhv@vladahbz.com

  zhvhbz.livno@gmail.com

   Pratite nas na FB

 Radno vrijeme:

Ponedjeljak-Petak 08:00-16:00