Laboratorij za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje

Laboratorij za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje može obavljati mikrobiološka ispitivanja namirnica, hrane za životinje i vode, brisova opreme, pribora, ruku i drugih površina u kontaktu sa hranom za potrebe samokontrole subjekata u poslovanju sa hranom, na temelju ovlaštenja Federalnog ministarstva poljopriverede, vodoprivrede i šumarstva, broj UP-I-06-2-20/20-255-3/20 od 6.4.2020. godine.

  Zavod za hranu i veterinarstvo HBŽ

Ulica Obrtnička 2, 80101 Livno

Bosna i Hercegovina

 +387(0)34 206 125

 

 +387(0)34 206 125

  zhv@vladahbz.com

  zhvhbz.livno@gmail.com

   Pratite nas na FB

 Radno vrijeme:

Ponedjeljak-Petak 08:00-16:00