Zahtjev za odobravanje akreditacije za područje rada LI 2. (fizikalno kemijska-ispitivanja) - podpodručje LI 2.1. (hrana) kao i područje rada LI 3. (mikrobiološka ispitivanja) - podpodručje LI 3.8. (mikrobiologija lanca hrane) podnešen je Institutu za akreditiranje BiH dana 30.12.2020. godine.

Nakon ocjenjivanja na licu mjesta 11.2. i 12.2.2021. godine i uklanjanja utvrđenih neusuglašenosti, rješenjem broj UP1-05-44-1-121-23/20 od 4.5.2021. godine Zavodu za hranu i veterinarstvo odobrena je akreditacija za zahtjevano područje rada.

  Zavod za hranu i veterinarstvo HBŽ

Ulica Obrtnička 2, 80101 Livno

Bosna i Hercegovina

 +387(0)34 206 125

 

 +387(0)34 206 125

  zhv@vladahbz.com

  zhvhbz.livno@gmail.com

   Pratite nas na FB

 Radno vrijeme:

Ponedjeljak-Petak 08:00-16:00