Zavod za hranu i veterinarstvo ustrojbena je jedinica Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije. Osnovan je  Zakonom o dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu županijske uprave 2009. godine, ali konkretne aktivnosti u cilju stavljanja u funkciju počele su tijekom 2016. godine.
 
Tijekom 2016. i 2017. godine obnovljen je i adaptiran objekt u komu je Zavod smješten, u Obrtničkoj ulici u Livnu. U periodu od 2017. do 2019. godine Zavod je uredskom, informatičkom i suvremenom  laboratorijskom opremom opremio Laboratorij za mikrobiologiju i kakvoću sirovoga mlijeka, Laboratorij za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje, Laboratorija za dijagnostiku zaraznih, parazitarnih i drugih bolesti životinja i Službu za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Laboratorij za fizikalno kemijske analize hrane i vode opremljen je opremom za osnovne fizikalno-kemijske analize vode i meda.

Sredstva za opremanje Zavoda osigurala je najvećim dijelom Vlada Hercegbosanske županije. Dio sredstava za opremanje  mikrobiološkog laboratorija osigurala je Češka razvojna agencija u sklopu projekta „Održiva proizvodnja tradicionalnog domaćeg livanjskog sira“, a sredstva za opremanje dijagnostičkog laboratorija osigurala je Vlada Republike Hrvatske u kroz projekt  „Zaštita pučanstva Hercegbosanske županije od bruceloze utvrđivanjem i uklanjanjem oboljelih životinja kao glavnih izvora infekcije“, uz sufinanciranje Vlade Hercegbosanske županije.

Dana 3.9.2018. godine Odlukom o uvođenju standarda broj 08-07-42-28/18 počele su aktivnosti Zavoda u cilju akreditacije, sukladno standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018 (Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracijskih laboratorija), kao i standardima za izvođenje pojedinih metoda ispitivanja, a sve u svrhu ovlaštenja i akreditacije od strane nadležnih organa i institucija.

Radi udovoljavanja zahtjevima za kompetentnost osoblja Zavoda kontinuirano se provode edukacije i stručna osposobljavanja kako u laboratorijima Zavoda tako i u drugim Laboratorijama i ustanovama, te provjere stručnosti osoblja kroz sudjelovanje u testoima osposobljavanja na međunardonoj razini (PT-testovi).

Tijekom 2020. godine Laboratoriji za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje i Laboratorij za mikrobiologiju i kakvoću sirovog mlijeka dobili su ovlaštenje za izvođenje laboratorijskih metoda i ovlaštenje za analizu sirovog mlijeka u sustavu otkupa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te je pokrenut postupak akreditacije navedenih laboratorija. Krajem 2020. godine podnesen je zahtjev za ovlaštenje Laboratorija za dijagnostiku zaraznih, parazitarnih i drugih bolesti životinja i zoonoza.

Zahtjev za odobravanje akreditacije za područje rada LI 2. (fizikalno kemijska-ispitivanja) - podpodručje LI 2.1. (hrana) kao i područje rada LI 3. (mikrobiološka ispitivanja) - podpodručje LI 3.8. (mikrobiologija lanca hrane) podnešen je Institutu za akreditiranje BiH dana 30.12.2020. godine. Nakon ocjenjivanja na licu mjesta 11.2. i 12.2.2021. godine i uklanjanja utvrđenih neusuglašenosti, rješenjem broj UP1-05-44-1-121-23/20 od 4.5.2021. godine Zavodu za hranu i veterinarstvo odobrena je akreditacija za zahtjevano područje rada.

  Zavod za hranu i veterinarstvo HBŽ

Ulica Obrtnička 2, 80101 Livno

Bosna i Hercegovina

 +387(0)34 206 125

 

 +387(0)34 206 125

  zhv@vladahbz.com

  zhvhbz.livno@gmail.com

   Pratite nas na FB

 Radno vrijeme:

Ponedjeljak-Petak 08:00-16:00