JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika

Hits: 1026

Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br.1/14, 5/16 i 1/22) te članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 8/14), a na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ - Zavod za hranu i veterinarstvo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem vježbenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ - Zavod za hranu i veterinarstvo

S diplomom visokog obrazovanja VII stupnja informatičke struke ili s diplomom visokog obrazovanja prvog ( koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 1 ( jedan ) izvršitelj

Kompletan natječaj možete preuzeti KLIKOM na LINK

  Zavod za hranu i veterinarstvo HBŽ

Ulica Obrtnička 2, 80101 Livno

Bosna i Hercegovina

 +387(0)34 206 125

 

 +387(0)34 206 125

  zhv@vladahbz.com

  zhvhbz.livno@gmail.com

   Pratite nas na FB

 Radno vrijeme:

Ponedjeljak-Petak 08:00-16:00